Prezentacija postera na AT-AAC konferenciji

Prezentacija postera na AT-AAC konferenciji

Na AT-AAC konferenciji (www.ataac.eu) bit će izložene poster prezentacije terapeuta iz Hrvatske i drugih zemalja koji u svom radu koriste asistivnu tehnologiju (AT) i/ili se bave potpomognutom komunikacijom (AAC). Ovo je sjajna prilika da se prikaže rad na  AT/AAC-u, da se institucije prezentiraju, povežu i udruže u razvoju AAC metoda. Pozivamo vas da predstavite svoj rad i svoju ustanovu.

Prijava postera

Za prijavu postera potrebno ispuniti kratki on-line prijavni obrazac koji se nalazi ovdje: www.bit.ly/ATAAC-posteri 
Za sve dodatne informacije možete nas nazvati na 091 222 5811 ili pošaljite mail na poster@ataac.eu

Prezentacija postera

Svečano otvorenje poster prezentacija u sklopu AT-AAC konferencije bit će u hotelu Westin 1. 9. 2016. u 13:30. Autori trebaju otisnuti svoje postere u B1 formatu (707 × 1000 mm) i donijeti ih u izložbeni prostor 1. 9. u 12:30 kako bi ih na vrijeme mogli postaviti na za to predviđene panele. Prezentacija postera trajat će od 13:30 do 14:30 i za to vrijeme autori trebaju biti uz svoje postere kako bi mogli odgovarati na upite sudionika konferencije.

Svi autori koji to žele mogu pripremiti i letke ili druge dodatne promotivne materijale s informacijama o radu svoje organizacije i korisnicima. Predlažemo da autori otisnu više malenih primjeraka postera i u formatu A4 koje će onda svi zainteresirani moći uzeti. Svakako je korisno imati pri ruci i posjetnice.

Priprema postera

Zadani format postera je B1 (707 × 1000 mm) u uspravnoj orijentaciji (portrait). Poster treba biti na hrvatskom jeziku ili jeziku zemlje iz koje dolazite (slovenski, srpski...) ili pak na engleskom.

Teme: prikaz rada na AT/AAC u instituciji, prikazi slučajeva, srodne teme.

Poster možete izraditi u PowerPointu ili nekom drugom programu koji omogućava izradu postera velikih formata. Napominjemo da svatko mora samostalno izraditi i otisnuti svoj poster. Organizatori konferencije ne rade tisak postera, ali vam možemo pomoći savjetom ako bude potrebno. Na internetu možete pronaći puno korisnih savjeta oko izrade postera. Jedan primjer općenitijih video uputa za izradu postera u PowerPointu možete pronaći ovdje.

Osim dimenzija koje su striktno definirane na format B1, imate punu slobodu koncipirati poster kako vama najbolje odgovara. Ipak, ne zaboravite na svoj poster staviti sljedeće informacije: naslov rada, imena i prezimena svih autora, nazivi organizacija iz kojih dolazite, kontakt podaci. Ako trebate pomoć oko dobivanja inspiracije i stvaranja jasnije slike o tome kako koncipirati vlastiti poster, pogledajte primjere postera drugih autora. Neke zanimljive primjere postera možete pronaći ovdje

Za sve dodatne informacije možete nas nazvati na 091 222 5811 ili pošaljite mail na poster@ataac.eu