GoTalk Express 32

GoTalk Express 32

GoTalk Express 32 – dva načina rada

GoTalk Express 32_korisnici

Kod komunikatora GoTalk Express 32 možete birati između dva načina rada, standard i ekspres.

Kod standardnog načina rada GoTalk Express 32 funkcionira kao i svi ostali GoTalk komunikatori - pritiskom na tipku poslušat ćete poruku.

Kod ekspres načina rada moguće je povezivanje do 8 uzastopnih poruka u jedan neprekinuti izraz. Način rada odabirete pomoću prekidača koji se nalazi na poleđini uređaja.

GoTalk Express 32_komunikator

Vizualno i zvučno označavanje poruka

GoTalk Express 32_tipke

Novitet kod ovog uređaja je i mogućnost vizualnog i zvučnog označavanja poruka.

Svaka je tipka okružena LED lampicama koje će zasvijetliti pritiskom na nju. Intenzitet svjetla moguće je mijenjati.

Također, za svaku je tipku moguće dodatno snimiti i svojevrstan zvučni sažetak ili opis tipke u trajanju do 1,5 sekundi. Pritiskom na takvu tipku najprije ćete čuti kratak opis, a nakon drugog pritiska i samu poruku.

Evo jednog primjera: Pritiskom na tipku sa slikom Ivanovog lica, čut ćete riječ: „Ivan“. Pritisnite tipku još jednom i poslušajte: „Bok! Ja sam Ivan, drago mi je.“

Mogućnost skeniranja

Na komunikatoru GoTalk Express 32 moguće je automatsko skeniranje pomoću jednog ili dva prekidača te skeniranje korak po korak pomoću dva prekidača.

Kod automatskog skeniranja uređaj će reproducirati poruke određenim redoslijedom, a vi ćete ga zaustaviti kod odabrane poruke.

Automatsko skeniranje može biti brzo, sporo ili umjerene brzine.

Kod druge vrste skeniranja pritiskom na prekidač „prelistavate“ poruke sami diktirajući tempo te se kod odabrane poruke zaustavljate pitiskom na drugi prekidač.

Moguće je namjestiti skeniranje grupa od četiri, osam, 16 ili 32 poruke uz odabir neke od pet razina snimanja.

Skenirati se može po redovima, stupcima ili kvadrantima. Po želji se namješta i zvučni signal za označavanje redova.

GoTalk Express 32_skeniranje

Funkcijske tipke

Iz uređaja izvadite umetnuti papirnati predložak i ukazat će vam se podloga od zelenih tipki. To su funkcijske tipke za namještanje postavki uređaja. Pomoću njih možete namjestiti jačinu LED svjetla oko tipki ili pak svjetla isključiti, namjestiti zaključavanje pojedine razine ili zaključavanje snimanja, zvučni izlaz na slušalice umjesto na zvučnik, odabir zvučnog označavanja poruka, brzinu i način skeniranja i još mnogo toga.

Da biste pristupili ovim postavkama, na poleđini uređaja umetnite vrh olovke ili spajalice u odgovarajuću rupicu. Zasvijetlit će plava lampica i potvrditi vam da ste odabrali namještanje postavki.

GoTalk Express 32_funkcijske tipke

Gumbi „+“ i „Play“

GoTalk Express 32_mobilnost

Kod standardnog načina rada, ovi gumbi služe za riječi ili poruke sržnog vokabulara. Na svaki se može snimiti do 9 sekundi materijala.  Kod ekspresnog načina rada oni se koriste kod snimanja i reproduciranja poruka u nizu.

Dodatna oprema

Ako uređaj ne želite slušati preko zvučnika, na njega možete priključiti i slušalice. Uvijek nastojte odabrati stereo slušalice, jer bi kod monoauralnih zvuk mogao biti iskrivljen.

GoTalk Express 32 radi s tri baterije veličine AA. Međutim, ako želite, možete naručiti i adapter i uređaj jednostavno priključiti u utičnicu kada ga nemate potrebu koristiti u pokretu.

Od dodatne opreme moguće je naručiti i traku za nošenje preko ramena za jednostavan prijenos uređaja, te stalak ili nožice za korištenje komunikatora za stolom. Tako komunikator možete koristiti u svakom trenutku, gdje god se nalazili.

GoTalk Express 32_priključci