Boardmaker v. 6

Boardmaker v. 6

Boardmaker v.6 za Mac

Boardmaker® je odlična kombinacija jednostavnog programa za crtanje i baze podataka s više od 4500 PCS slikovnih komunikacijskih simbola. Simboli su dostupni u crno-bijeloj varijanti ili u boji, na 44 jezika. S Boardmakerom dobivate i više od 350 obrazaca za printanje i gotovih kartica.

Pomoću njega možete izrađivati komunikacijske kartice, rasporede, vježbe, slikopriče i zabavne igre. Možete se koristiti već gotovim predloošcima, stvarati vlastite ili prilagođavati postojeće. Oni su pogodni za rad s djecom s posebnim potrebama, ali su praktični i kao pomoć u radu i nastavi s djecom, bez obzira na njihove sposobnosti.

Boardmaker v.6 za Windows

Ideje za primjenu

Pomoću Boardmakera možete izraditi slikovne priče za razvoj socijalnih vještina kod djece sa simptomima autističnoga spektra. Možete im izraditi i različite slikovne popise, rasporede i slično. Za djecu koja već čitaju, slikama se mogu pridodati i riječi.

Program pruža mogućnosti izrade različitih materijala za razvijanje obrazovnih, funkcionalnih i socijalnih vještina. Tako nudi već gotove predloške za igre spajanja srodnih pojmova, razvrstavanje predmeta po temama, vježbe učenja brojanja dodavanjem i oduzimanjem sličica, obrasce za izradu priča sa slikama. Materijale možete izmisliti i izraditi i sami.

Pomoću slikovnih komunikacijskih simbola može se izraditi listiće ili knjige za vježbe čitanja koji su odlični za početnike u čitanju. Pošto su mogućnosti kombiniranja slikovnih simbola, slova i riječi neograničene, Boardmaker je pogodan i za izradu materijala koji služe za pripremu učenja čitanja. S lakoćom ćete izraditi i stranice ili knjige s pričama i pjesmicama za predškolce koristeći već gotove predloške ili kreirajući svoje.

Učenje engleskog jezika uz Boardmaker veselo je i zabavno. Za učenje jezika mogu se izraditi kartice za lakše memoriranje riječi, igre pronalaženja i spajanja pojmova materinjeg i engleskog jezika te razne vrste radnih listića, pomoćnih materijala i zabavnih obrazaca.

Alati koji štede vaše vrijeme

Boardmaker v.6

Boardmaker® je razvijen i usavršen s ciljem da vam uštedi vrijeme pri izradi i prilagodbi materijala za učenike. Evo samo nekih korisnih alata:

  • Symbolate – funkcija koja prilikom tipkanja automatski ubacuje simbole u tekst
  • Zamijeni mjesta – pomoću ove funkcije možete trenutno promijeniti sadržaj, izgled ili radnju između dva ili više gumba
  • Vuci i ispusti – uz pomoć ove funkcije preuzmite slike s interneta ili svog digitalnog fotoaparata
  • Izmiješaj – za izradu aktivnosti slaganja po vrstama i kartica za tombolu
  • Alat za crtanje linija – iscrtajte pune ili isprekidane linije za radne listiće i materijale za izrezivanje

Stvarajte i prilagođavajte

U Boardmakerovu bazu simbola možete dodavati svoje simbole, digitalne fotografije ili druge grafičke elemente. Možete i kombinirati elemente različitih slikovnih komunikacijskih simbola (PCS) da biste stvorili nove simbole prema svojim potrebama, a ako vam je potrebno još simbola, potražite i dodatne zbirke PCS simbola.

Stvarajte priče, jezične vježbe, igre i još mnogo toga pomoću kombinacije slikovnih komunikacijskih simbola, fotografija ili ilustracija.

Boardmaker_izrada kartica

Možete prilagođavati gumbe pomoću isprekidanih i punih linija ili obruba u boji. Moguće je instalirati i simbole karakteristične za pojedine zemlje, poput onih za blagdane, poznate osobe, hranu i novac. Materijale za izrezivanje lako je rezati po isprekidanim linijama koje je moguće nadodati.

Ovo su samo neke od funkcija softvera Boardmaker®. Poigrajte se i istražite i sami i pronađite još mnogo toga što će vam olakšati rad i učiniti ga još zabavnijim!

Zahtjevi softvera

Boardmaker® je kompatibilan s operativnim sustavima Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8 ili Windows 10, te Mac OS X 10.4.11 ili novijom verzijom – kompatibilan s Mac OS 10.7.X (Lion) i Yosemite OS 10.10.

Za ovaj je softver potrebno 256 MB radne memorije i 1 GB mjesta na tvrdom disku. Za vrijeme korištenja programa CD mora biti u optičkom pogonu (čitaču CD-a).

Boardmaker za Mac

Boardmaker za Windows